INNHOLD: Nr.2 juni 2010

Magasinet kommer i begynnelsen av juni 2010 og inneholder blant annet:

              

Vannavvisende betong: Hydrofobering. Sintef.
Kvalitetskontroll: Er vi flinke nok til å kontrollere? Feilkilder.
Hvordan man effektivt kan gjøre arbeidslokaler trivelig. Elever i forsøkprosjekt.
Sett fra sidelinjen: Offshore vedlikehold de siste 20 år:''to skritt frem, ett tilbake''.

              

Sandblåsemedium:oversikt over ulike sandblåsemidler: virkning, effekt og bruksområder.
Malingsindustrien er mer aktiv innen prefabrikering av trevirke, innvendig/utvendig.
Nytt innen teknisk utstyr for maling, sandblåsing, sprøytemaling og verneutstyr. 

HOVEDSIDE
Informasjon om magasinet
Abonnement
Neste nummer
Oss i redaksjonen
Lesere/distribusjon
Annonsepriser/format
Linker
Bransjeregister
Betongleverandører
Korrosjonsentreprenører:
Malingsfabrikanter:
Rådgivning,inspeksjon og testing:
Utstyrsleverandører:
Utleie av korrosjonsteknisk utstyr
Presservering og korrosjonshindrende produkter
Materialleverandører
Utstyrsleverandører/Shot Peening Technology
Kontakt oss
Rust og Råte
Hednemyrsveien 51 5229 Kalandseidet
tone@rustograate.no
T: 55 13 03 33